Möte, Förbundsdirektionen och Kommundirektörer

09 mar 2023 09:00 − 20:00

Möte tillsammans med Kommundirektörer från kl 10:30
Direktionsmöte kl 09:00, se separat inbjudan.