Kalender Skaraborgs Kommunalförbund

Vald period: 19 jan 2021 − 18 jan 2022

Måndag, 25 Januari

08:30 − 12:00 Förbundets presidium


Fredag, 5 Februari

08:30 − 16:00 Möte, Förbundsdirektionen
13:00 − 16:00 Extra DKR


Måndag, 22 Februari

08:30 − 12:00 Förbundets presidium


Torsdag, 11 MarsFredag, 12 MarsMåndag, 26 April

08:30 − 12:00 Förbundets presidium


Fredag, 7 Maj

08:30 − 16:00 Möte, Förbundsdirektionen
13:00 − 16:00 Direktionen Tillväxtmedel


Måndag, 31 Maj

08:30 − 12:00 Förbundets presidium


Fredag, 4 Juni

08:30 − 16:00 Möte, Förbundsdirektionen
13:00 − 16:00 DKR


Måndag, 30 Augusti

08:30 − 12:00 Förbundets presidium


Fredag, 10 September

08:30 − 12:00 Möte, Förbundsdirektionen


Måndag, 27 September

08:30 − 12:00 Förbundets presidium


Fredag, 8 Oktober

08:30 − 16:00 Möte, Förbundsdirektionen


Fredag, 12 November

08:30 − 16:00 Möte Förbundsdirektionen
13:00 − 16:00 Direktionen Tillväxmedel


Fredag, 3 December

07:30 − 16:00 Möte, Förbundsdirektionen
13:00 − 16:00 DKR