Konferensdel, Essunga plantskola

Rådslag 22 mars 2024

Välkommen till vårens Rådslag för direktionen och kommundirektörer. Temat för dagen är målstyrning och verksamhet för förbundet. Sven-Martin Åkesson, Managementkonsult medverkar. Vi kommer att vara i Essunga och Essungas plantskola.

Nu är det dags att peka ut riktningen för Skaraborgs Kommunalförbunds verksamhet de kommande åren. Ambitionen är att få en tydlig politiks riktning framåt.  Förbundets målstyrning utvecklas och rådslaget blir en del i kommunernas arbete att ge förslag till kommande målformuleringar.

Under dagen kommer vi att göra en workshop som kommer leda till underlag för dialog under våren. Direktionen kommer besluta om nya mål i juni. Vi kommer även få en aktuell rapport om arbetet inom Omställning Skaraborg.

Direktionen sammanträder liksom tidigare 08:30-09:30.
och kommundirektörer ansluter till kl 09:30.

Program:

09:30     Kaffe

10:00     Daniel Andersson, KSO och Carolina Carlsson, Utveckling och hållbarhetschef,
              Essunga plantskola hälsar välkomna.

10:15     Omställning Skaraborg, Frida Karlge

10:40     Målstyrning, omvärldsbevakning och förbundets verksamhet
              Sven-Martin Åkesson och Kristofer Svensson

12:30     Lunch

13:15     Workshop

15:00     Kaffe och avslutning

Syftet med dagen är att identifiera viktiga utmaningar men också möjligheter som finns för Skaraborgs Kommunalförbund. Att välja prioriterade utvecklingsområden som kräver särskilt fokus och att hitta frågor där vår samverkan kan göra skillnad. Vi vill tydliggöra den politiska inriktningen.

Vägbeskrivning:

Från E20 sväng av vid avfart mot Jonslund. Fortsätt väg 186 genom Jonslund och vidare förbi Essunga kyrka. Ca 1 km efter Essunga kyrka, sväng höger mot Essunga station. Följ sedan skyltning mot Essunga Plantskola. Vid ankomst till plantskolan följ skyltning Infart och sedan "Parkering Besökare"
Eller Google Maps om man söker på Essunga Plantskola.