Vy över Hjo utifrån vattnet

Rådslag 7 oktober 2022

Välkommen till höstens Rådslag i Hjo för direktionen och kommundirektörer. På programmet står samordningen för att möta etableringar i Skaraborg och Direktionens uppdrag att möta Skaraborgsgemensamma behov med anledning av etableringen i Mariestad och andra etableringar i Skaraborg

Plats: Hotell Bellevue, Hjo, Bangatan 2 (tel 0503-120 00)

Dag:   Fredag den 7 oktober

Tid:     kl 09:00 - 15:00 ca (Kaffe och smörgås från kl 08:30) 

Direktionsmöte: Rådslaget avslutas med direktionsmöte från kl 13:00. 
Handlingar via Netpublicator 

8:30-09:00  Kaffe och fralla

09:00         Aktuella etableringar av en battericellsfabrik i Mariestad / Skaraborg
                   Jörgen Gustavsson, kommunikationschef, AB Volvo
                   Jonas Johansson, utvecklingsschef, Mariestad

10:30          Förbundets organisation och arbete enligt uppdrag från Direktionen

10:40          Kaffe

11:00          Kristina Sundin Johansson, kommundirektör i Skellefteå
                     Skellefteås resa efter Norhvolts beslut

12:00          Lunch
                   (Kommundirektörerna avslutar dagen med lunch)

13:00          Direktionen fortsätter med direktionsmöte.