Workshopdeltagare vid bord

Workshop med HR-ansvariga gav goda råd om kompetensförsörjning

Så mycket kompetens i samma rum, för att prata om just kompetens! Den 16 maj träffades HR-chefer och specialister från Skaraborgs offentliga och privata verksamheter för att prata attraktivitet för att behålla och locka ny medarbetare.

 Under mötet lyftes både svårigheter och möjligheter med den kompetensutmaning alla just nu delar. Extra fokus var på jämlikhet i rekryteringsprocessen samt hur man blir en attraktiv arbetsgivare för alla sina medarbetare.

Under mötet samlades ett antal tips på hur organisationer kan arbeta för att lyckas i sin rekrytering:

  • Våga tänka nytt internt! Hur använder vi vår personal på bästa sätt?
  • Ta bort faktorer som namn, kön, ålder mm från rekryteringsprocessen: Titta bara på kompetens, erfarenhet och personlighet.
  • Säkerställ ett gott mottagande och tänk på att hela gruppen förändras när en ny medarbetare tillkommer.
  • Ta in dem som står utanför arbetsmarknaden, på så sätt undviker vi rotation på arbetsmarknaden och fyller på - på riktigt.
  • Detta är inte en HR-fråga – alla i en organisation, främst ledning, har ett stort ansvar.

 

Mötet arrangerades av Kompetensnavet, ett projekt som till huvuddelen finansieras av Västra Götalandsregionen. Höll i samtalen gjorde Katarina Matson från Let’s tango och Liselott Vahermagi från LEDA20.