Projektet ”Val för livet” är beviljat

Skaraborgs Kommunalförbund har fått ett nytt projekt beviljat, ”Val för livet”, och ska tillsammans med kommunerna i Skaraborg utveckla arbetet med samverkan mellan skola och arbetsliv (SSA). Syftet med projektet är att öka unga tjejer och killars valkompetens, motivation och framtidstro.

 Inom projektet ska dels erfarenhetsutbyten och metodutveckling ske, dels omvärldsbevakning med fokus mot Östersjöregionen. Det kommer också genomföras riktade satsningar mot arbetslivet, med fokus kring mottagarkompetens. Ett antal högstadieskolor fördelade över Skaraborgs kommuner kommer att göra en djupdykning i sitt SSA-arbete, genom att applicera och testa metoden ”SYV-tratten” utifrån boken Studie- och yrkesvägledare - Framtidsval av Sara Nordström.

Satsningen finansieras via ESF (Europeiska socialfonden) och startar den 1 september 2023. Projektet ska avslutas den 31 augusti 2026.