"Våga fråga" minskar risken för suicid

Våga fråga! Uppmaningen görs av organisationen Suicide Zero i de tre föreläsningar som nyligen genomförts i Skaraborg. Över 100 personer har genom sitt deltagande lärt sig hur vi kan minska risken för suicid genom att ställa frågor, och hur vi kan ställa dem.

Skaraborgs Kommunalförbund har arrangerat föreläsningarna tillsammans med Suicide Zero:
    - Suicide Zero gör ett väldigt bra arbete när de sprider kunskap som kan förebygga suicid, säger Kerstin Söderlund, utvecklingsledare på Skaraborgs Kommunalförbund. Genom kortare föreläsningar på länk blir ämnet och kunskapen tillgängligt för många. Är vi många som vågar fråga, kan vi göra skillnad.

Marina Timm, folkhälsostrateg i Tibro kommun, har deltagit i arrangemanget:
    - När du vågar fråga en person i din omgivning hur han eller hon egentligen mår, kan du skapa hopp. Att bry sig om andra är aldrig farligt.

Tillsammans med Suicide Zero har förbundet också arrangerat föreläsningen ”Livsviktiga Snack” som handlar om hur vi kan ha samtal om svåra ämnen med barn och unga. I kommunerna i Skaraborg pågår också andra aktiviteter. Särskilda statliga bidrag stödjer ambitionerna att göra skillnad.

    - Det pågår mycket arbete i kommunerna för att förebygga suicid. Just nu startar kommunerna upp arbete för att kunna stödja närstående och efterlevande. Man utbildar också personal och ser till att samarbetet med vården fungerar så bra som möjligt, säger Kerstin Söderlund.

Enligt Folkhälsomyndigheten tar cirka 1 200 människor sitt eget liv i Sverige varje år. Ytterligare 300 dödfall räknas som misstänkta suicid. Det kan till exempel handla om överdoser eller singelolyckor i trafiken. Det innebär att cirka fyra personer tar sina liv i Sverige varje dag.

    - Då ska vi veta att man bedömer att det sker ungefär 15 000 suicidförsök i Sverige varje år, säger Kerstin Söderlund. Det innebär att många människor mår dåligt och att ett stort antal människor berörs på olika sätt.

Föreläsningar finns att nå via Suicide Zeros hemsida: www.suicidezero.se

Fakta:
- Under 2021 dog 1 226 personer av säkert fastställda suicid i Sverige
- Av dessa var 71 % män och 29 % kvinnor
- 11 var barn under 15 år
- 279 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid, men där avsikten inte kunde styrkas.
- Bland barn och unga under 18 år är det ungefär lika många flickor som pojkar som dör
   i suicid. Skillnaden mellan könen ökar med stigande ålder.
(Källa: Folkhälsomyndigheten).