Aktiviteter i samband med den internationella suicidpreventiva dagen

Den 10 september infaller den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. Varje år uppmärksammas dagen världen över med syfte att prata och öka kunskapen om att förebygga självmord.

I många av Skaraborgs kommuner planeras aktiviteter i samband med den internationella suicidpreventiva dagen. Det kommer att finnas information om var man kan få stöd när livet känns svårt, föreläsningar, ljuständning i kyrkor, tal med mera. Utöver kommunernas aktiviteter finns det många föreningar som ger stöd och som har aktiviteter denna dag. Mer information finns att läsa på de flesta kommuners hemsidor. Där kan du också hitta information om kommuners arbete med psykisk hälsa och suicidprevention.

-I alla Skaraborgs kommuner pågår löpande arbete med att ge information, kunskap och stöd för att främja psykisk hälsa och motverka risken för självmord, säger Kerstin Söderlund, utvecklingsledare på Skaraborgs Kommunalförbund. Insatser görs i skolor, i anhörigverksamheter, till allmänhet och genom utbildningsinsatser till medarbetare, chefer och förtroendevalda, med mera.

Möjligheterna till suicidpreventivt arbete stärks av en handlingsplan som är gemensam för hela Västra Götaland. I varje kommun finns en person, utsedd av kommundirektör, som stödjer kommunens arbete och som manar till brett engagemang. Samtliga kommuner i Skaraborg har också en egen handlingsplan där man överenskommer om aktiviteter och samarbete.

I kommunerna arbetar flera verksamheter tillsammans, exempelvis skola, socialtjänst, fritid, kultur med flera. Flera kommuner samarbetar också med polis, räddningstjänst, frivilligorganisationer, kyrkor, vård och andra verksamheter. Inom ramen för Vårdsamverkan Skaraborg pågår särskilda insatser för samarbete med personer i riskzon och stöd till närstående/efterlevande.