Monter på Framtidsmässan, Högskolan i Skövde

Stort intresse för Skaraborg på mässor för studenter

Under vintern har Skaraborgs kommuner tillsammans visat upp Skaraborgs möjligheter på flera mässor för studenter. Intresset har varit stort för möjligheterna till ett framtida arbete i vår delregion.

- Vilka arbetsgivare som finns i kommunerna har vi fått många frågor om. Eftersom vi tillsammans har ett utbud som verkligen imponerar burkar responsen bli väldigt positiv. Vi får också frågor om hur lätt eller svårt det är att hitta en lägenhet och där är det ju en stor fördel att det finns möjlighet att pendla mellan kommuner så att man kan söka på flera orter, säger Richard Dyvelås.

Utöver Richard Dyvelås, som är utvecklingsledare för satsningen Livet i Skaraborg, så har representanter för några kommuner varit med vid varje mässa. De studentmässorna som besökts hittills i år är de i Örebro, Karlstad och Skövde. I höstas besöktes även mässan på SLU i Ultuna, Uppsala.

- För Skaraborg är det en fördel att kunna visa upp allt som finns inom vårt område som en enhet. Tillsammans är vi den fjärde största arbetsmarknadsregionen i landet, vilket gör oss mer intressanta än om man bara presenterar utbudet i en kommun, säger Richard Dyvelås.

Utöver att besöka olika studentmässor har Livet i Skaraborg också bjudits in och deltagit på en mässa för värnpliktiga i Skövde. I april kommer Livet i Skaraborg att delta på Emigration Expo i Nederländerna som är en mässa som besöks av personer som planerar att flytta till ett nytt land.

Att vara med på mässor är ett sätt som information om Skaraborg sprids. Satsningen bygger dock på att det är många som är med och sprider budskapen om att leva och arbeta i Skaraborg. På webbplatsen livetiskaraborg.se finns inspiration och information om att arbeta, bo och ha sin fritid här i Skaraborg. På partnersidan finns information för bland annat arbetsgivare som vill ha med Livet i Skaraborg i sin marknadsföring av exempelvis lediga tjänster.

Ta gärna kontakt med Richard Dyvelås om du vill ha mer information om satsningen Livet i Skaraborg.