Stornätverksträff

Nätverken för näringslivscheferna, turistcheferna, kulturcheferna, samhällsbyggnadscheferna, infrastruktur, kollektivtrafik, kompetensråd och kommunchefer träffas någon eller några gånger per år i så kallade stornätverksträffar. Vårens träff äger rum 12 april i Skövde.

Denna gång ligger stort fokus på att dela lärdomar, och kommunerna kommer att dela med sig av erfarenheter från skilda områden som kultur, etablering av solcellsparker och verksamhetsstyrning.

Den omställning som pågår i Skaraborg ställer stora krav på samverkan och koordinering, och då är det viktigt att alla har tillgång till samma information och målbilder. Det sker mycket utveckling ute i kommunerna, och utbyte av erfarenheter och lärdomar är ett sätt att öka kapaciteten att driva utveckling både gemensamt och varje kommun för sig. Därför innehåller stornätversträffarna olika delar som samlande information från Skaraborgs kommunalförbund, information från andra parter som Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen eller andra aktörer. 
Agenda för dagen:

08:30-08:55 Incheckning och kaffe
08:55-09:00 Välkomsthälsning
09:00-10:00 Omställning Skaraborg, nästa steg med aktiviteter och genomförande
10:00-10:20 Påfyllning kaffe
10:20-11:45 Vad har kommunerna på gång, och vad kan vi lära oss av varandra? Exempel och lärdomar från Skaraborgs 15 kommuner
11:45-12:00 Nätverksstaden och möjlighet till finansiering
12:00 Avslutning