Skolledarkonferens 2024

Onsdagen den 13 mars arrangerades den årligt återkommande Skolledarkonferensen i Vara konserthus. Årets tema var Förändringsledarskap och programpunkterna hade fokus på Omställning för framtiden, Vår digitala vardag och Inspiration.

Förutom skolledare från Skaraborg deltog även representanter för elevhälsa, studie- och yrkesvägledare, utvecklingsledare samt informations- och kommunikationsteknik.

Under förmiddagens pass gällande Omställning inför framtiden berättade Kristofer Svensson, förbundsdirektör Skaraborgs Kommunalförbund och Rickard Lundberg, VP Powertrain production, Skövde Plant på Volvo Group om vad som sker i Skaraborg och vad som är nästa steg på den omställningsresa som sker i vår delregion. Ana-Maria Stridsberg Deliv, skolchef Skellefteå, delade med sig om lärdomar gällande utbildningssystemets utmaningar i den extraordinära samhällsomvandling som Skellefteå kommun befinner sig i.

Under temat Vår digitala vardag föreläste Alper Yalmaz, undervisningsråd på Skolverket, och Nicholas Fernholm, föreläsare och inspiratör, om den digitalisering som just nu sker kopplat till undervisning i skolan. Alper diskuterade kring frågeställningen AI i skolan – förändrar det allt eller inget? Även Nicholas fokuserade på artificiell intelligens och människans förhållningssätt till ny teknik. Att gå från risk till möjlighet och från rädsla till framtidstro genomsyrade hans föreläsning. Sissela Nutley, forskare, föreläsare och författare, fokuserade på hur vår digitala vardag påverkar oss människor och framför allt barn och ungdomar. Hennes föreläsning gick under beteckningen Hjärnan, lärandet och skärmen.

Som inspiration och avslutning på dagen föreläste OS-guldmedaljören Nils van der Poel. I offentligheten har Nils målats upp som en idrottsman som vet vad han vill och som inte ger vika för något. Han säger själv att det inte har varit en given självbild, att han ganska ofta har känt sig svag och inte alls särskilt motiverad. Föreläsningen med temat Motivation – Min svagaste länk blev en dissektion av de viktigaste lärdomarna från Nils idrottskarriär. Föreläsningen var inget brandtal, utan i stället en självbiografisk skildring av en grabb från Trollhättan som blev bäst i världen på att åka skridskor i cirklar.