Skaraborgsdagen 2023

Energiförsörjning, bostäder, kompetensomställning och inflyttarservice var några frågor som lyftes på Skaraborgsdagen.

Näringsliv, akademi och offentlig verksamhet deltog på plats i Vara konserthus där drygt 400 beslutsfattare var samlade. Kraft, mod, stolthet genomsyrade dagen med temat redo för nya höjder, med fokus på tillväxt, omställning och ett attraktivt Skaraborg att leva, bo, studera och verka i.


Theres Sahlström, förbundsordförande Skaraborgs Kommunalförbund och Daniel Andersson, 1:e vice ordförande Skaraborgs Kommunalförbund öppnade dagen med att säga att Skaraborg är en region med stora framtidsplaner. Att en arbetsmarknadsregion och industriregion i världsklass kommer innebära att Skaraborg och kommunerna kan lösa utmaningarna genom samverkan på flera nivåer och att vi alla vill varandras framgång.


Skaraborgs 15 kommuner har som mål att växa till 300 000 invånare till år 2030, bli en arbetsmarknadsregion och en industriregion i världsklass. De senaste etableringarna och nyinvesteringar i Skaraborg visar på att man ser Skaraborgs som en bra plats för tillväxt och utveckling.

Landshövding Sten Tolgfors betonade att den framtida elförsörjningen i Västra Götaland var den viktigaste frågan att ta tag i som myndighet. Han tycker också att det som händer här i Skaraborg är fantastiskt och förtjänar mer uppmärksamhet.


Jens Holtinger, Executive Vice President, Volvos koncernledning var på plats för att berätta mer om Volvos omställning i Skaraborg. Han lyfte människorna i Skaraborg och de oerhört duktiga medarbetarna som gett Volvo en trygghet i att de kan göra samma resa med en framtida cellfabrik i Mariestad och utgå från att det kommer vara är en Skaraborgsetablering.
Helén Eliasson, Regionstyrelsens ordförande VGR, Niklas Björling, universitetslektor för statsbyggnad och planering, Chalmers, Catarina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, Hanna Tengelin, projektledare Energiföretagen och Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet vid Chalmers och vice ordförande i klimatpolitiska rådet, Muriel Beser Hugosson, rektor Högskolan i Skövde, Ung Företagsamhet och Dr. Ari Riabacke, var några av de många höjdpunkterna på scenen.

Moderator för dagen var Sanna Balsvik.