Skaraborgs representanter på scenen

Skaraborgs kommunalförbund och Skövde kommun presenterar på Sveriges skolriksdag

Den 8–9 maj samlades politiker, ledande tjänstepersoner och rektorer från hela Sverige på Skolriksdagen för att inspireras och diskutera angelägna frågor för skolans utveckling. På scen stod bland andra representanter från Skaraborgs kommunalförbund och Skövde kommun.

Temat för seminariet som representanterna från Skaraborg höll var ”Förbättrade förutsättningar för elever som går introduktionsprogrammen”. Skaraborgs kommuner har utvecklat gemensamma rutiner och ett digitalt system som används i övergångar mellan grundskolan och gymnasieskolans introduktionsprogram, IM, där elever som saknar behörighet till de nationella gymnasieprogrammen läser upp sina betyg. Syftet med arbetssättet är att eleverna ska kunna mötas på bästa sätt och få personliga studieplaner.

På scen stod Katarina Lindberg och Ann-Catherine Gunnerek från Skövde kommun samt Sara Holm och Hillevi Larsson från Skaraborgs Kommunalförbund.

- Att presentera på skolriksdagen är en ära, och ett tillfälle att beskriva den viktiga samverkan vi har i Utbildning Skaraborg, säger Hillevi Larsson. 

Materialet representanterna från Skaraborg berättade om finns på utbildningskaraborg.se/skaraborgsmodellen

Om projektet

Projektet är finansierat av ESF, SKR har varit projektägare och arbetet har gjorts inom IMprove.

Om skolriksdagen

Skolriksdagen arrangeras av Sveriges kommuner och regioner, SKR, vartannat år. Programmet består både av gemensamt program med föreläsningar, seminarier och partigruppsmöten.