Viktig pusselbit för att bidra till den regionala omställningen

Science Park Skövde har i dagarna säkrat projektbidrag från Skaraborgs Kommunalförbund för att få fler hållbara och konkurrenskraftiga företag att startas, dels bidra till att stärka och utveckla innovationskraften hos företag och verksamheter i Skar

Pengar till Science Park Skövde: "Viktig pusselbit för att bidra till den regionala omställningen”

- Beslutet om finansiering signalerar våra politikers tro på det regionala innovationssystemets förmåga och betydelse, säger Ingi Jonasson, VD på Science Park Skövde AB.


Sedan 2017 har Science Park Skövde erhållit projektbidrag från Skaraborgs Kommunalförbund, där stor vikt har legat på att få fler skalbara, hållbara och innovativa startups, som skapar kvalificerade arbetstillfällen lokalt samtidigt som de verkar på en global marknad.


I och med beskedet om projektbidraget kommer nu Science Park Skövde genom Open Arena, även stötta tillväxtföretagen i Skaraborg och Västra Götaland som befinner sig i ett utvecklings- och tillväxtskede.

Värdera bärkraften i idéer

För att klara omställningen i Västra Götaland behövs både process- och innovationsutveckling, i startups och tillväxtföretag. Framåt ligger därför Science Park Skövdes huvudsakliga fokus på att attrahera individer och företag, som genom lokal förankring och initiativ, kan bidra till den regionala omställningen.


Open Arena blir ytterligare en möjliggörare för omställningen, genom att Science Park Skövde kan stötta idébärare inom akademi, näringsliv och offentlig sektor, som behöver hjälp att genom innovationsledning värdera bärkraften i sina idéer.

- Det kommer vi att göra genom våra verktyg och processer, till exempel genom behovsinventeringar, kompetens- och entreprenörsfrämjande aktiviteter, nätverks- och communityinsatser samt utvecklings- och samverkansprojekt, säger Malin Lundberg, ansvarig för Open Arena på Science Park Skövde AB och fortsätter:

- För idéer med innovationshöjd kan hjälpen handla om att matcha idébärarna med ett team eller finansiering för att skapa förutsättningar för att jobba vidare med idén. Vi kommer också göra insatser på andra områden som är viktiga för den regionala omställningen, till exempel energieffektivisering, cirkulära affärsmodeller och digitalisering inom vården.