Tre personer framför en bildskärm och bild tagen på konferensdeltagare

Rikskonferensen SSA (Samverkan Skola Arbetsliv)

Projektet ”Val för livet” har under dagarna tre deltagit under rikskonferensen Samverkan Skola Arbetsliv i Mölndal. En plats där deltagare från hela landet möts för att inspireras och nätverka.

Skolan behöver vara viktig och meningsfull för unga tjejer och killar, det kan vi möta genom samverkan mellan skola och arbetsliv. På så vis kan motivation och framtidstro öka. Under konferensen har flertalet talare inspirerat, bidragit med nya perspektiv och insikter. Deltagande från Skaraborg var  Malin Westlund och Sara Holm från Skaraborgs kommunalförbund och Birgitta Jakobsson från Skövde Kommun.

Övergripande mål med konferensen är att belysa samverkan mellan utbildningsväsendet och arbetslivet från förskola till högskola och att visa på den röda tråden av studie- och yrkesvägledning i vid och snäv bemärkelse.

Under en av dagarna spelades konferensvolleyboll, vilket var en toppenaktivitet när konferensdeltagarna suttit still ett tag.