Bild från rådslaget

Rådslag diskuterade omställningen

Det kommer att gå bra med industriella omställningen i Skaraborg - Därför att det måste gå bra! Så summerade den nationella samordnaren för fordonsindustrins gröna omställning Klas Ericsson, när han gästade Rådslaget fredagen den 13 oktober på Billingshus.

Omställningen var huvudtema när Kommunalförbundets direktion, kommundirektörerna och samhällsbyggnadschefer samlades till det så kallade Rådslaget, som äger rum en gång i halvåret. I alla Skaraborgska kommuner sker nu satsningar inom såväl industrin som offentliga verksamheter. Förfrågningar om nya etableringar kommer till Skaraborg Business Region varje vecka.

Inbjudnatill rådslaget var Klas Ericsson, regeringens nationella samordnare för stora etableringar inom fordonsindustrins gröna omställning, samt Peter Larsson, samordnare för frågor som rör samhällsomställningen vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten och med särskilt fokus på bostadsförsörjning.

Klas Ericsson presenterade sitt uppdrag och olika processer han arbetar med. Två av framgångsfaktorerna han pekade på var samarbetet över kommungränserna samt ett nära samarbete mellan politiker och tjänstepersoner. Likaså pekade han på en nära medborgardialog för att förankra och skapa förståelse.

Utmaningar i form av elförsörjning, bostadsbyggande, utbildningsinsatser var några ämnen som diskuterades. Värdefulla erfarenheter och insikter delades av Peter Larsson.

- Myndigheter både nationellt, regionalt och lokalt behöver jobba mer i parallella processer. Och vi behöver jobba mer i ”hängrännor” än i ”stuprör”, menade Larsson.

På plats under dagen fanns även Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör i Västra G9ötalandsregionen.

- Jag är glad att vi nu är i gång och samhandlar i många av de stora processerna som omställningen innebär, sa Lundberg Nilsson.

Linda Lövgren från WSP presenterade även den nya Bostadförsörjningsanalysen. Analysen visar var vi står just nu och vad vi har framför oss. Den pekar också på utmaningar och möjliga vägar framåt. Bostäder är en nyckelfaktor för att nå målet att bli 30 000 fler invånare i Skaraborg.