Intensifierat arbete inom Omställning Skaraborg

Arbetet med Omställning Skaraborg går nu in i en mer intensiv fas.

Sedan drygt två månader tillbaka är Frida Karlge på plats med uppdrag att leda och samordna arbetet. Hennes första uppgift har varit att ta fram en aktivitetsplan tillsammans med berörda inom kommunerna och på kommunalförbundet. Planen beskriver vilka insatser som behöver prioriteras under 2024 och är nu politiskt beslutad i direktionen.

En hel del förberedande arbete har genomförts såsom bostadsförsörjnings- och pendlingsanalyser.

"Nu behöver vi fokusera på att få saker att hända som underlättar för kommunerna att möta den akuta efterfrågan på energi och i nästa steg även bostäder, transportmöjligheter och kompetens till följd av de stora etableringarna."

"Parallellt utarbetar vi arbetssätt som säkerställer framdrift, samordning och delaktighet för alla berörda i kommunerna, inom högskolan och näringslivet och även kopplingen till regionala och statliga aktörer" säger Frida Karlge.

Utgångspunkt för arbetet är tidigare fattade beslut i direktionen för Skaraborgs kommunalförbund:

  • Uppdraget Omställning Skaraborg
  • Delregional utvecklingsstrategi