Skärmklipp på nyhetsbrevets inledning

Nyhetsbrev från Skaraborgs Kommunalförbund

Varmt välkommen att anmäla dig till Skaraborgs Kommunalförbunds nya nyhetsbrev. Genom att prenumerera på nyhetsbrevet får du regelbundet en uppdatering om vad som är aktuellt i Skaraborg.

Målgruppen för nyhetsbrevet är politiker, tjänstepersoner, näringslivet i våra 15 kommuner samt samverkansparter vi har i och utanför Skaraborg. 

Nyhetsbrevet kommer att skickas i anslutning till direktionsmöten för att snabbt sprida viktiga beslut vidare. Exempel på annat innehåll i nyhetsbreven är aktuell informaion från våra verkamhetsområden (Välfärdsutveckling, Regional utveckling samt Kunskapsutveckling), uppdateringar kring pågående projekt samt kommade aktiviteter, till exempel kurser och konferenser vi arrangerar.

Anmäl dig till nyhetsbrevet genom vårt anmälningsformulär. Du kan såklart välja att avsluta prenumerationen när du vill.

 

Obs! Några som velat anmäla sig har fått problem, då dyker en sida där det står att man ej är behörig upp. Skulle det hända så skicka ett mail till info@skaraborg.se så lägger vi till dig till listan.