Närbild på en persons skor när denne går på en väg

Skaraborgskt Mini-Maria startas 2023

Tidiga, samordnade insatser från både kommun och region ska förhindra att unga hamnar i ett beroende. Mini-Maria är en mottagning för ungdomar upp till 21 år med rådgivning och tidiga insatser när det gäller risk- och skadligt bruk av alkohol, droger och spel om pengar.

Målet är att nå ungdomar och närstående i ett tidigt skede och arbeta främjande för att förhindra drogberoende och/eller allvarlig psykisk ohälsa.

- Det har länge funnits en önskan om att samordna den här typen av insats i Skaraborg. Modellen Mini-Maria finns idag i andra delar av regionen och att den nu kommer till Skaraborg kommer att ge en mer jämlik vård i hela regionen, säger Karin Ahlqvist, utvecklingsledare inom välfärd barn och unga på Skaraborgs Kommunalförbund.

Samtliga 15 kommuner i Skaraborg kommer att samverka med regionen för att driva verksamheten. Skövde kommun blir tillsammans med VGR huvudman och socialnämnden i Skövde har tecknat samverkansavtal med Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Skövde tecknar i sin tur avtal med övriga kommuner.

För att alla ska få tillgång till mottagningarna planeras fyra mottagningar runt om i Skaraborg, när verksamheten är fullt utbyggd. I Skövde och Lidköping kommer det att finnas huvudmottagningar och i Mariestad och Falköping satellitmottagningar.
Avtalet gäller från 1 januari 2023, verksamheten ska byggas upp stegvis och ska vara igång med verksamhet senast den 1 september nästa år. Var i städerna mottagningarna ska ligga är i dagsläget inte klart.