barn och pappa spelar basket

Mer kvar i plånboken för den som bor i Skaraborg

Varje år sammanställer Livet i Skaraborg kostnaderna för att äga sitt boende och jämför detta med storstäderna. Sammanställningen visar att du i Skaraborg har upp till 64 procentenheter mer kvar i plånboken om du köper din bostadsrätt i Skaraborg.

Väljer man att köpa sin bostad i Skaraborg så behöver man i genomsnitt betala 20% av sin medelinkomst i ränta och amortering. Jämförs detta med Stockholm så behöver en betala hela 84% av sin inkomst i genomsnitt för att ha råd med amortering och ränta. Göteborg och Malmö landar på 73% respektive 69%. Det kan också påpekas att övriga omkostnader för boende som el inte räknats in.

Läs mer om bostadspriserna här: Mer kvar i plånboken för den som bor i Skaraborg (livetiskaraborg.se)

Förutom att det är billigare att bo i Skaraborg är det inte alls säker att du får bättre betalt i större städer. Landets högsta medelinkomst finns i Stockholm (där boendet också är klart dyrast). Skaraborgs medelinkomst ligger dock strax under Göteborgs och över Malmös.

- Att det är dyrt att bo i större städer är alla överens om. Men det finns en föreställning om att medelinkomsten i till exempel Stockholm är så mycket högre att det ändå jämnar ut sig. Det stämmer inte. Tittar vi på procentsatsen av hur mycket av sin inkomst man lägger på boende så är det tydligt att du har betydligt mer kvar i plånboken om du bor i Skaraborg, säger Richard Dyvelås, utvecklingsledare för Livet i Skaraborg.

*Livet i Skaraborg har räknat ut detta genom att sammanställa medelpriserna för villor/småhus och bostadsrätter från mäklarstatistik (Svensk Mäklarstatistik » Aktuell statistik på bostadspriser i Sverige (maklarstatistik.se)) och jämfört med hur stor del av medelinkomsten detta motsvarar (källa: Kommuner i siffror (scb.se)). Vi har sedan valt att räkna med rörlig ränta och vad det kostar om du tar ett fullt lån alltså lägger 15% i kontantinsats, som är det en minst behöver betala. Siffrorna redovisar också hur mycket en betalar om en är ett singelhushåll, har hushållet fler inkomster så blir andelen av lönen lägre.


Vi har också valt att jämföra med Göteborgs stad, Stockholm stad och Malmö stad för att göra det så jämförbart som möjligt och inte jämfört med exempelvis storgöteborg.