Representanter för Livet i Skaraborg pratar med besökare på mässa

Livet i Skaraborg väcker intresse

Målet med Livet i Skaraborg är att fler ska upptäcka Skaraborg som plats att bo, jobba och ha sin fritid på – ja, helt enkelt att leva här. Under 2022 och 2023 har bland annat en hemsida byggts upp. Nu går arbetet vidare med att sprida information om allt Skaraborg har att erbjuda.

Det är Skaraborgs 15 kommuner som står bakom Livet i Skaraborg. Förutom en hemsida, som berättar om hur det är att leva här, finns ett verktyg där intresserade kan skicka in frågor till kommunerna. Målet är att inspirera till och underlätta inflyttning till Skaraborg.

I början av november besökte Livet i Skaraborg en framtidsmässa på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Ultuna, Uppsala, tillsammans med SLU i Skara.

- Eftersom vi vet att studenter är en grupp som ofta flyttar på sig när de tagit examen är de en viktig målgrupp för oss. Tillsammans med andra aktörer från Skaraborg, i det här fallet SLU, åker vi gärna på mässor för att visa upp helheten Skaraborg erbjuder, säger verksamhetsledare Richard Dyvelås.

På mässan i Ultuna fanns bland annat nyutbildade landskapsarkitekter, agronomer och veterinärer. Och intresset för Skaraborg var stort!

- Vi hade många intresserade under dagen. Skaraborg är tyvärr ganska okänt men när vi berättar och visar vad som finns här då blir många väldigt nyfikna och intresserade. Att vi har många spännande arbetsgivare lockar, men också att boendekostnaderna i Skaraborg uppfattas som väldigt konkurrenskraftiga. En sådan sak som att Sveriges första Unesco globala geopark, Platåbergens geopark, finns här gav även det upphov till roliga samtal och ökat intresse, säger Richard.

Under våren är Livet i Skaraborg inbokade på mässor på universitet i Karlstad och Örebro samt (såklart) Högskolan i Skövde. Även andra aktiviteter planeras, men för att lyckas sprida budskapet om Skaraborg behöver alla Skaraborgare jobba tillsammans.

- Vi har mycket material att dela med oss av för den som vill vara med och sprida budskapet om Skaraborg! Vi hoppas att alla som kommer i kontakt med personer som skulle kunna tänkas flytta hit, till exempel arbetsgivare som har lediga tjänster, hänvisar till webbsidan så att vi kan fånga upp eventuella frågor och underlätta en flytt, säger Richard.

Livet i Skaraborgs hemsida har adressen livetiskaraborg.se.

På en sida för partners finns material, som bilder och affischer, att ladda ner för alla som är med och berättar om hur det är att leva i vår delregion.