Far och son går längst kullerstensgata mot sjö

Livet i Skaraborg – nu på engelska

Webbsidan om livet i Skaraborg ska informera om Skaraborg och inspirera potentiella inflyttare att ta steget och bli Skaraborgare. Nu har sidan översatts till engelska för att nå ut utanför landets gränser.

- Att översätta sidan är ett första steg mot att marknadsföra Skaraborg internationellt, vilket är något vi kommer att jobba mer med framöver, säger verksamhetsutvecklare Richard Dyvelås.

Bakom satsningen Livet i Skaraborg står Skaraborgs 15 kommuner. Arbetet började som ett projekt men är nu ett långsiktigt uppdrag på Skaraborgs Kommunalförbund. Förutom att översätta webbsidan kommer ett nyhetsbrev på engelska att skickas ut ett par gånger per år och det går att ställa frågor på engelska till kommunernas inflyttarguider. I april kommer Skaraborg också att vara med på mässan Emigration Expo i Nederländerna.

- Mässan i Nederländerna besöks av personer som har en klar intention att flytta. Det är första gången Skaraborg är med på mässan gemensamt och vi hoppas att det ska skapa intresse för vår del av Sverige, säger Richard Dyvelås.

Översättningen av webbsidan är en spegling av den svenska sidan men för internationella besökare går det bra att använda adressen lifeinskaraborg.com för att komma direkt till den engelska varianten.