konferens

Lyckad konferens kring anpassade måltider

Medarbetare, chefer, expertmyndigheter och politiker samlades under tisdagen den 2 april på Valhall i Skövde för att mötas kring ungas måltidsupplevelser i skola och förskola. Konferensen anordnades av Vårdsamverkan Skaraborg, en arena för samverkan mellan region och kommun.

Under konferensen presenterades "Skaraborgsmodellen", en gemensam ansträngning från kommunerna och Skaraborgs sjukhus för att utveckla rutiner för att stödja unga med selektivt ätande och anpassade måltidsbehov. Genom samarbete och tydliga rutiner är målet att öka målgruppens välmående och framgång i skolan.

Konferensen syftade inte bara till att sprida och implementera rutiner utan också till att öka förståelsen för problematiken och inspirera till förbättringar. Två viktiga ledord genom eftermiddagen var barns & ungas delaktighet och samverkan.