Skaraborgs kommuner satsar stort på klimatarbetet!

I Skaraborg finns ett driv och en vilja att samverka i genomförandet av klimatlöftena som verkligen växlar upp klimatarbetet och ökar takten i omställningen, säger Ida Helander som samordnar Klimat 2030 på Skaraborgs kommunalförbund.

Skaraborgs kommuner har klimatlöften som syftar till att minska klimatpåverkan och bidra till hållbar samhällsutveckling.

Tillsammans har kommunerna i Skaraborg antagit över 230 klimatlöften!

Exempel på klimatlöften är att kommunen ska jobba med energieffektivisering, arbeta aktivt med sin energiplan, minska utsläppen tillsammans med näringslivet samt skapa cirkulära flöden av till exempel möbler och elektronik. De löften som flest kommuner i Skaraborg antagit handlar om att minska matsvinn och klimatavtrycket från offentliga måltider samt att minska klimatpåverkan genom upphandling och inköp.

Det finns en väldig bredd inom klimatlöftena, i princip allt vi gör påverkar klimatet – i det stora och det lilla. Det viktiga är att alla agerar nu och självklart helst där utväxlingen är stor men de små insatserna ska inte förringas- beteenden tar lång tid att påverka, säger Sari Strömblad som arbetar som miljöstrateg på Skövde kommun. Det goda livet finns inom räckhåll, vi behöver bara bli fler som ser det och som gör verkstad varje dag.

Kommunernas klimatlöften är en satsning som ingår i Klimat 2030. Västra Götalandsregionens och Länsstyrelsen i Västra Götaland kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar för en attraktiv och hållbar framtid. Kommunerna har en viktig roll i klimatomställningen och för att våra klimatmål ska nås. Klimatlöftena består av 30 konkreta åtgärder som är beprövade och som ger en stor utsläppsminskning. Varje kommun beslutar själv vilka klimatlöften som ska antas.

Läs mer om Klimat 2030 Kommunernas klimatlöften - Klimat 2030 och om Falköpings kommun som antar 27 nya klimatlöften: "Viktigt för oss med en hög ambitionsnivå"

I Skara kommun har kommunstyrelsen föreslagit att anta 21 klimatlöften, kommunfullmäktige kommer formellt fatta beslut om detta i februari.