Man som läser bok

Helhetslyftet vinner pris!

Helhetslyftet blir Sveriges representant i ”Eurovision project contest”. Projektet som har som mål att minska arbetslösheten och öka känslan av delaktighet i samhället bland tredjelandsmedborgare i Sverige.

En jury bestående av 8 representanter från Fondsamordningen har sammanträtt för att välja ut en vinnare i ”Eurovision project contest”.

Vinnaren är projektet Helhetslyftet finansierat av Asyl- migrations- och integrationsfonden!

Motiveringen lyder:

Projektet Helhetslyftet arbetar med en av vår tids svåraste och mest angelägna frågor migration och integration. I sin film presenterar de sin idé och verksamhet på ett engagerande och pedagogiskt sätt som är enkelt för vem som helst att förstå. Presentatören övertygar med ett direkt och varmt tilltal direkt till tittaren.

Två representanter från Helhetslyftet är nu välkomna att delta i konferensen INFORM EU i Hannover 27-29 maj och fortsätta tävlandet mot sju andra tävlande presentationer, 6 länder plus ett så kallat Interregprojekt, det vill säga ett samarbete mellan flera länder.

Beslutet är fattat med ”Folkets röst” som grund, det vill säga röstningen på Menti och Facebooksidan Europa i min region.

Juryn har därefter bedömt projektpitcharna utifrån bedömningskriterierna och slutligen röstat

Bedömningskriterier:

Kvalitet på: Projekt, Kommunikativt koncept, Framförande