Utbildningsanordnare presenterade sitt utbud under branschdagen

Givande dialoger på branschdag för industrisektorns kompetensbehov

Den 23 maj hölls en branschdag för industrisektorns kompetensbehov. På plats fanns Skaraborgs näringsliv och utbildningsanordnare. Dagen arrangerades av Kompetensnavet.

Tack till alla som gjorde branschdagen för industrisektorns kompetensbehov lyckad! Skaraborg står inför en samhällsutveckling där näringslivet både kommer att ställa om och växla upp. Kompetens är en nyckelfaktor för att lyckas i den framtida utvecklingen: Därför jobbar vi med samverkan.

Branschdagen bjöd på information om utbildningssystemet möjligheter samt dialoger kring företagens behov av utbildningsinsatser. Delaktighet, marknadsföring och planering diskuterades i olika grupper och slutsatserna kommer Kompetensnavet nu att arbeta vidare med. Presenterade gjorde yrkeshögskolan Skaraborg, vuxenutbildningen Skaraborg och Högskolan i Skövde. Volvo Group, som ett av delregionens största företag, berättade om hur de ser på sin omställning och hur de ser samverkan, samarbeten och partnerskap som nyckeln till att lyckas. Trygghetsrådet, TRR, var också med för att prata om omställningsstudiestödet.

Branschdagen arrangerades av Skaraborgs Kommunalförbunds projekt Kompetensnavet samt Teknik college Skaraborg. Kompetensnavets uppdrag är att vara motor, mäklare och mötesplats för kompetensomställningen i Skaraborg. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och IDC West Sweden AB är samverkanspart.

Kontakta oss!

Välkommen att kontakta Kompetensnavet om du har frågor eller idéer! Mer information och kontaktuppgifter finns under länkar.