Hur löser vi elektrifieringens kompetensförsörjning?

Kompetensbrist och ”folkbrist” - två utmaningar i ”elektrifieringsomställningen” som kräver mer än en dag att lösa. Men en förutsättning för att lyckas är Samverkan. En dag som givit energi - om energi!

Hela Västsverige står mitt i en enorm industriell expansion som är helt beroende av energiförsörjning och kompetens. Det var dessa två huvudsakliga områden som vi alla delade erfarenheter kring och fick lära oss mer om när samverkansaktörer från bland annat Energimyndigheten, Göteborgsregionen och Skaraborg Kommunalförbund och Volvo samlades på ASSAR för dialog med utredarna kring elektrifieringens kompetensförsörjning.

1. Vilka kort- respektive långsiktiga åtgärder vidtar vi för att hantera kompetensutmaningen?
2. Vad behöver andra göra och vilka förutsättningar behöver finnas på plats? 
3. Varifrån ska arbetskraften komma? 
4.  Vilken situation förväntar vi oss framöver? Några särskilda problem som tornar upp sig vid horisonten?

Dessa var några av de frågor som ställdes.

Under eftermiddagen riktades ett särskilt fokus mot batteri- och fordonsindustrins omställning där vi redan har flera gemensamma insatser på gång mellan våra delregioner och tillsammans med näringslivet. Ett prioriterat område är att skapa attraktivitet till batteri-och fordonsindustrins utbildningar och yrkesroller.

Tack alla medverkande för presentationer som stärkte och konkretiserade bilden av Västsverige som Sveriges ledande industriregion där beslutsamhet, samsyn och verkstad går hand i hand.