Direktionsmöte den 26 januari 2024

Årets första direktionsmöte behandlade Aktivitetsplan för Omställning Skaraborg. Inom aktivitetsplanen fastställs Insatsområden och aktiviteter för arbetets genomförande.

Direktionen leder arbetet och Omställning Skaraborg är en återkommande punkt på dagordningarna framöver. Utöver detta beslutades bland annat om att samordna verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Skaraborg hos förbundet.