Direktionsmöte

Vid det senaste Direktionsmöte den 10 november var Louise Jeppsson och Max Falk från Västra Götalandsregionen och Henrik Andersson Sweco inbjudna för att presentera förslag till reviderad Godsstrategi Västra Götaland.

Max Falk berättade även att Skaraborg överlag har goda infrastrukturella förutsättningar. Något som har framkommit i utredningen Logistiska utmaningar och transportlösningar i Skaraborg.Direktionen fick också en lägesrapport gällande genomförda och planerade etapper av E20 i Skaraborg.

Övriga ärende på Direktionsmötet var bland annat beslut om reviderat Samverkansavtal kring Folkhälsa mellan Regionala nämnden Östra och Skaraborgs Kommunalförbund. Direktionen ställer sig också bakom Regional energiöverenskommelse Västra Götaland, för att ytterligare förstärka Kraftsamling Elektrifiering i den regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland.

Thomas Boström, Infrastrukturstrateg på förbundet berättade om det kommande arbetet med Infrastrukturplanerna, regional och nationell 2026-2037 och tidplanen för dessa.
Direktionen beslöt även att gå vidare med att ta fram en projektansökan till Miljö- och regionutvecklingsnämndens utlysning ”Kompetensförsörjning i offentlig sektor -fokus skola och vård”.