utbildningsdeltagarna sitter i mindre grupper

Utbildningsdag och workshop för Direktionen

Den 2 februari samlades den nya förbundsdirektionen för mandatperioden 2023–2026 på Knistad Herrgård, för en utbildningsdag och workshop kring elektrifiering och elektrifieringens möjligheter.

Förbundsdirektör Kristofer Svensson inledde med en presentation av Skaraborgs Kommunalförbund och förbundets verksamheter och samarbeten. Därefter presenterades förbundets olika utvecklingsområden; Regional utveckling, Välfärdsutveckling och Kunskapsutveckling samt de interna verksamheterna Kansli och Projektenheten.

Eftermiddagen ägnades åt diskussion kring elektrifiering. De är ett växande elbehov i Sverige. Sannolikt kommer elanvändningen att fördubblas inom ett eller ett par decennier. Samtidigt är elektrifieringen något som påverkar oss alla. När samhällen och industri elektrifieras kommer det att uppstå målkonflikter. Det kräver i sin tur både mod, kraft och nya lösningar lokalt, regionalt men också nationellt och på EU-nivå.

Tillsammans med kommuner och regioner har därför koncerncheferna för LKAB, Vattenfall, SSAB och AB Volvo tagit initiativ till samtal runt om i Sverige, för att diskutera de möjligheter som den nya elektrifieringen öppnar; vilka förutsättningar krävs för att vi gemensamt ska dra nytta av omställningen? Och vilka utmaningar kommer vi att ställas inför? Det var frågor som diskuterades i mindre grupper. På plats fanns även deltagare från de företag som tagit initiativ till samtalen.