Direktionsmöte 17 maj 2024

Polisområdeschefen för Skaraborg, Fredrik Malm besökte Direktionen den 17 maj.

En gång om året besöker polisområdeschefen Fredrik Malm direktionen. Information gavs om aktuellt läge i Skaraborg och om hur polisen tillsammans med kommunerna arbetar brottsförebyggande och andra aktuella frågor. 

Övriga ärenden på Direktionsmötet var bland annat Reviderat samverkansavtal för kommunal vuxenutbildning i Skaraborg för 2025-2027 och kommande ansökan om Kraftsamling fullföljda studier.  Inom infrastrukturen behandlades Skaraborgs prioriteringar av vägsträckor inför kommande Regional plan.

Remiss Yrkesutredningen byta yrken som vuxen hanterades. Samtal fördes också om hur de delregionala medlen ska används för att ge bästa möjliga uppväxling och bidrar till en hållbar utveckling för Skaraborgs samtliga kommuner inför 2026 då översyn av nuvarande överenskommelse (VGR) ska vara klar.