Analys av hotellkapacitet

Skaraborgs Kommunalförbund har tillsammans med samverkansplattformen Visit Skaraborg och Turistrådet Västsverige upphandlat en analys av företaget Annordia, vars syfte är att undersöka behovet av hotellkapacitet i Skaraborg nu och i framtiden utifrån den tillväxt Skaraborg står inför.

Analysen kommer baseras på inkvarteringsstatistik, platsbesök på ett urval av viktiga destinationer samt intervjuer med företag, besöksmål och representanter för Skaraborg och dess kommuner. Analysen planeras vara färdig i slutet av mars 2024.

Uppdraget utgår ifrån följande tre frågeställningar:

  • Hur ser behovet av hotellkapacitet ut i Skaraborg idag och framöver?
  • Vilken typ av hotellkapacitet behövs?
  • Inom vilka geografiska delområden ser man behov av ny hotellkapacitet?

 

Kommunerna delas i analysen in i tre geografiska delområden.

  • Västra Skaraborg; Essunga, Grästorp, Vara, Skara, Lidköping och Götene
  • Östra Skaraborg; Skövde, Tibro, Falköping, Hjo och Tidaholm
  • Norra Skaraborg; Mariestad, Gullspång, Töreboda och Karlsborg