Anmälan

I och med att du anmäler dig till konferensen/kursen, kommer dina personuppgifter att förtecknas i en databas. Uppgifterna raderas efter avslutad konferens/kurs. Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kontakta kursansvarig.

Efternamn
Förnamn
Kommun / Organisation
Befattning
E-post
Ev. specialkost, hörslinga eller liknande
Skicka anmälan