Anmälan Rådslag 22 mars 2024

I och med att du anmäler dig till konferensen/kursen, kommer dina personuppgifter att förtecknas i en databas. Uppgifterna raderas efter avslutad konferens/kurs.

Kommun
Efternamn
Förnamn
Befattning
E-post
Önskemål om specialkost
Skicka anmälan