Rapport Vara

Rapporter

Samverkansgrupp barn och unga, Vårdsamverkan i Skaraborg, gav sina processtöd ett uppdrag att genomföra en kartläggning av befintligt föräldraskapsstöd i Skaraborg. Under våren 2021 genomfördes en kartläggning kring vilka föräldrastödsprogram som erbjuds i de 15 olika kommunerna i Skaraborg.

Tanken är att rapporten och den interaktiva kartan ska ligga till grund för ett fortsatt arbete med föräldraskapsstöd i den lokala samverkan. Att detta blir en uppmuntran och ett stöd för de lokala partssamverkangrupperna att skapa ett heltäckande och effektivt föräldraskapsstöd i sina kommuner.