Kollegial diskussion

Del 6 B - Kollegial diskussion

Likabehandlingsarbete på främjande,
förebyggande och akut åtgärdande nivå

 

B1) Kollegial reflektion

Vad tar ni med er från den individuella inläsningen? Delge varandra era reflektioner utifrån reflektionsuppgiftens tre frågor. Vilka likheter och skillnader kan ni skönja?