Kollegial diskussion

Del 5 B - Kollegial diskussion

Skolans ansvar att garantera elevers trygghet

 

Följande frågor kan vara ett stöd i diskussionen:

B1) Kollegial reflektion

Vad tar ni med er från den individuella inläsningen (moment A)? Delge varandra era reflektioner utifrån reflektionsuppgiftens tre frågor. Vilka likheter och skillnader kan ni se?