Genomförande av aktivitet

Del 5 C - Genomförande av aktivitet

Skolans ansvar att garantera elevers trygghet

Enskilt arbete

”Tänk till” och beskriv ett konkret etiskt dilemma som handlar om upplevelser/erfarenheter från din egen praktik inom området, likabehandlingsarbete (kränknings- mobbningsproblematik). Du bör välja ett dilemma där du själv har vuxenrollen (pedagog eller vårdnadshavare). Syftet med att arbeta med ett etiskt dilemma är att försöka sammankoppla den egna praktiken med Hélène Jenvéns idéer och teorier. Som en hjälp för detta behöver du börja med att från pdf-filen ladda ner de tre bilderna:

  • ”Teorin: Kattens jakt på mössen” (bild 1).
  • ”Vuxnas agerande och ansvar vid kränkande handlingar och mobbning i skolan” (bild 2)
  •  ”Nolltoleransens Kvalitet” (bild 3).

 

För att förstå kränknings- och mobbningsproblematik i skolan har Jenvén utvecklat metaforen ”Kattens jakt på mössen” (bild 1). Överförd till skolmiljö kan problematiken förstås med hjälp av figuren ”Vuxnas agerande och ansvar vid kränkande handlingar och mobbning i skolan” (bild 2). Genom att du kopplar din upplevelse av ditt dilemma till bild 2 skulle du på ett nytt (vetenskapligt) sätt kunna förstå dilemmat. ”Nolltoleransens Kvalitet” (bild 3) ska vara ett stöd för dig för att se vad som i praktiken efterfrågas för att en skola ska kunna hävda att den arbetar utifrån en nolltolerans mot all form av kränkande behandling.​