Egen inläsning

Del 4 A - Individuell förberedelse

Skolklassen som en hierarkisk struktur

 

Läs

Texterna läses med stöd av frågorna nedan.

  • Läs först texten ”Skolklassen som en hierarkisk struktur”.
  • Läs därefter Kapitel 5. Grupperingar och positioneringar samt dominerande normer som styr (s. 117-134) i avhandlingen ”Utsatta elevers maktlöshet – En studie om elevers sociala samvaro som förbättringsarbete i åk 8-9” .
  • Läs därefter insändaren ”Jag lovar att inte berätta mer för mina lärare, för de kan inte göra mer” (22 oktober 2014 06.59 Sydsvenskan).
  • Läs avslutningsvis texten ”Lina en mobbad flicka” av Hélène Jenvén.

 

Frivillig fördjupning:

  • Titta på dokumentär/dramafilmen ”Återträffen” i regi av Anna Odell.
  • Läs om lärares normer i avhandlingen ”Utsatta elevers maktlöshet – En studie om elevers sociala samvaro som förbättringsarbete i åk 8-9”, s. 134-142. 

 

Individuell reflektionsuppgift

Ta del av materialet och för anteckningar medan du läser, tittar eller lyssnar. Anteckna sådant du tycker är särskilt intressant, viktigt eller saker som förvånar dig. Skriv ner idéer och tankar kring hur du, utifrån materialet, kan utforma och utveckla din egen praktik. Dina anteckningar bildar underlag för de kollegiala diskussioner du ska föra med dina kollegor i moment B.
Följande frågor kan användas som stöd:

  • Känner du igen något i de fyra texterna från din egen praktik? Exemplifiera.
  • Vad i texterna var nytt för dig?
  • Vad i texterna tar du med dig som extra viktigt i din fortsatta pedagogiska gärning?

 

Skolklassens hierarki som en trappa