Genomförande av aktivitet

Del 2 C - Genomförande av aktivitet

Kränkningsbegreppet

Kartläggning

Kartlägg genom observationer och samtal med ett par utvalda elever huruvida det i gruppen förekommer kränkande handlingar som har en exkluderande karaktär. Exemplifiera.

Träd som visar samband mellan normer, kränkningar och mobbing