Utsatta elevers maktlöshet

- En studie om elevers sociala samvaro som förbättringsarbete i åk 8-9 (2017)

Här kan du lyssna på Hélène Jenvéns avhandling Utsatta elevers maktlöshet - en studie om elevers sociala samvaro som förbättringsarbete som ljudbok, eller läsa den i PDF-form. 

Utsatta elevers maktlöshet