Gymnasium del 3

Del 1 av utbildningskonceptet Trygghet och Studiero, riktad mot personal inom gymnasieskolan.

Nedan kan du se föreläsningen Elevers begränsade handlingsutrymme och vuxnas möjlighet att förbättra det med Hélène Jenvén.

Du kan också välja att öppna den i ett nytt fönster via länken till höger.