Grundskola del 1

Del 1 av utbildningskonceptet Trygghet och Studiero, riktad mot personal inom grundskolan.

Nedan kan du se föreläsningen Pedagogers uppdrag och centrala begrepp med Hélène Jenvén.
Du kan också välja att öppna den i ett nytt fönster via länken till höger.