Bild från inspelningen

Inspelad föreläsning: Normkritiskt förhållningssätt på en grundskola

Eriksdalskolan i Skövde har arbetat fram en vision: Alla får alltid vara med. Genom att följa visionen i alla beslut vill man skapa en skola som genomsyras av trygghet & studiero.

I Inspelningen nedan berättar rektor Magnus Arvidsson om skolans arbete med ett normkritiskt förhållningssätt, sin vision och arbetet med Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero.