Påbörjat
Pågående Här är vi nu
Avslutat

Nyanländas lärande

Under tre år, totalt sex terminer, samarbetar Skolverket med kommuner för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. Tillsammans analyserar de behov och kommer överens om insatser.

I Skaraborg är Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping och Töreboda med i satsningen.