Kalender Kunskapsutveckling

Meddela oss viktiga händelser inom Utbildning Skaraborg som sker under året så kan vi fylla på kalendern. Mejla utbildning@skaraborg.se

Vald period: 28 maj 2023 − 26 maj 2024