Projekt finansierade med tillväxtmedel

Här finns de projekt som är finansierade med tillväxtmedel från Skaraborgs Kommunalförbund och Västra Götaland under 2017.

Sidan är under uppbyggnad