Lila blomklasar mot en mörk bakgrund

Suicidprevention

Ett 1-årigt projekt för att stödja kommunernas arbete med Suicidprevention och att skapa hållbara strukturer för ett förvaltningsövergripande och långsiktigt arbete.

Inom ramen för Handlingsplan för psykisk hälsa - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) pågår ett antal aktiviteter delregionalt i Skaraborg. En aktivitet är suicidprevention där en person har anställts för att under ett år (sept-20 – aug-21) stödja kommunernas arbete med suicidprevention. Det handlar om att bygga hållbara strukturer för ett förvaltningsövergripande och långsiktigt arbete. Arbetet följer Handlingsplan suicidprevention i Västra Götaland - slutlig (vgregion.se) som pekar på målet att minska antalet suicid i Västra Götaland med 40% fram till år 2025. Den senaste statistiken för Västra Götaland visar att cirka 200 suicid inträffar varje år och uppskattningsvis 2000 suicidförsök.

Arbetet i Skaraborgs kommuner görs i samspel med ett liknande arbete i Vårdsamverkan Skaraborg, arbete på länsnivå, Folkhälsoenhetens suicidpreventiva arbete och andra aktiviteter inom ramen för Handlingsplan Psykisk hälsa.