IMprovelogga

IMprove

IMprove är ett ESF-finasierat projekt med SKR som projektägare och syftet är att öka genomströmningen inom introduktionsprogrammen, särskilt språkintroduktion.

Målgruppen är unga som anlänt till Sverige vid 13 års ålder eller senare. De fyra regioner i projektet är Skaraborg, Värmland, Södermanland och Skåne.

I Skaraborg drivs projektet av Skaraborgs Kommunalförbund och projektverkstäder hos följande kommuner:  

 

Avslutade Projektverkstäder:

  • Lidköping
  • Skara
  • Tibro

 
Sent anlända ungdomar fastnar ofta inom språkintroduktion och kommer inte vidare i sina studier. 1 av 3 varken studerar eller arbetar efter avslut och det är få  som efter språkintroduktion uppnår en examen från ett nationellt gymnasieprogram. Under projekttiden ska de medverkande projektverkstäderna ta fram användbara och effektiva modeller som underlättar för målgruppen att komma vidare från språkintroduktion till andra studier.

Projektet startade i december 2018 och avslutas i november 2022. Inom de 14 lokala projektverkstäderna I de medverkande regionerna ska 300 deltagare ingå i, 200 killar och 100 tjejer. Detta innebär ett särskilt fokus på tjejerna då fördelningen inom introduktionsprogrammen visar betydligt högre andel killar.

Läs mer om projektet på www.utbildningskaraborg.se