Stärkt företagsklimat i Skaraborg

Projektet syftar till att stödja Skaraborgs 15 kommuner i arbetet med att förbättra företagsklimatet i regionen.

Under hösten 2017 fick näringslivscheferna i uppgift att kartlägga utmaningarna och behoven i respektive kommun. Utifrån dessa identifierade utmaningar är projektets roll att tillsätta olika typer av åtgärder, aktivteter och insatser som skapar hållbara strukturer för kommunerna och i slutändan goda förutsättningar för företagen.

Projektet genomför två typer av aktiviteter;

  • Allmänna aktiviteter som riktar sig till alla Skaraborgs kommuner och som är mer breda till sitt innehåll

  • Kommunspecifika aktiviteter där projektet stöttar en enskild kommun i aktiviteter som är aktuella för kommunen

 

En av projektets större aktiviteter är utbildningen Förenkla Skaraborg, som genomförts vid två tillfällen. Totalt har 250 politiker, chefer och medarbetare från Skaraborgs kommuner deltagit på utbildningarna i syfte att skapa förståelse, nyfikenhet och engagemang kring kunden – i det här fallet företagen!

Projektet pågår mellan 2018 - 2021 och finansieras av Skaraborgs Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.