Innovationsledarskapsutbildning

Utbildningen i Innovationsledarskap, är ett delmoment i Skaraborgs Innovationssluss. Syftet med utbildningen är att öka kommunala chefers förmåga att skapa förutsättningar för innovationer, men också att stödja och uppmuntra medarbetarnas innovativitet. Deltagarna består av enhetschefer från Skaraborg.

Syftet med utbildningen är att öka kommunala chefers förmåga att skapa förutsättningar för och stödja medarbetarnas innovativitet. Under kursen bygger deltagarna upp kunskap om och förståelse för vad innovation i offentlig sektor innebär, hur innovationer kommer till och kan stödjas, hur lärande på arbetsplatsen kan vara en resurs i innovationsarbetet och hur chefen kan stödja detta.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se