Visualisering av tätortsmiljö

Visualisera hur tätorten Nossebro skulle kunna se ut 2030 med till exempel nya kommunala byggnader

Visualiering för att skapa underlag och idéer inför de politiska beslut som kommer att behöva fattas kring prioriteringar av planerade bygg och lokalprojekt i Nossebro under de kommande åren.

Här finns behov av både kunskap och verktyg för att visualiseringsmässigt kunna bygga upp en möjlig framtida miljö. Tänker t.ex ev. möjlighet att med stöd från studenter/högkolan virtuellt kunna bygga upp en tänkt miljö av ett framtida Nossebro i t.ex Mindcraft

Skulle kunna ge ett nödvändigt idéunderlag för de politiska beslut som kommer att behöva fattas kring nybyggnations projekt i Nossebro. Detta kan då både spara tid och skapa en betydligt bättre beslutsmässig förankring hos både politikerna och hos invånarna. Ser även möjligheten att visualiseringen kan skapa underlag för en medborgardialog med t.ex övriga fasighetsägare och invånare inför t.ex de detaljplaner som kommer att behöva tas fram.

 

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se